English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “MU ENERGY AWARDS 2017”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและวิจัย พร้อมคณะกรรมการจัดการพลังงาน

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “MU ENERGY AWARDS 2017”

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และตึกเทคนิคการแพทย์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช งานบริการสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร

 

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมิน MU Energy Awards 2017

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมิน MU Energy Awards 2017

 

MT GREEN DAY ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MT GREEN DAY กิจกรรมขวดแลกไข่ และเพาะชำกล้าไม้

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: MT GREEN DAY ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 7

 

หน้า 1 จาก 31

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน