English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธนำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แด่นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธนำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แด่นายกรัฐมนตรี

 

คณะผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เช้าวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตลาดนัดแห่งความสุข คณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสวัสดิการคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมตลาดนัดความสุขภายใต้โครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข “HAPPY NO มีหนี้”

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตลาดนัดแห่งความสุข คณะเทคนิคการแพทย์

 

มี ห นี้ .. อย่างมีความสุขได้ .. อ ย่ า ง ไ ร

ด้วยภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้รายจ่ายในแต่ละเดือนมากกว่ารายรับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีเจตนารมณ์ ที่จะช่วยเหลือ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มี ห นี้ .. อย่างมีความสุขได้ .. อ ย่ า ง ไ ร

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

 

หน้า 1 จาก 31

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน