English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Other Activities

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุงตอนอาหารกับการดูแลสุขภาพ “โรคเบาหวาน ภัยแฝงของความอ้วน”

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ “Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง” ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลสุขภาพ

 

 

Add a comment
 

Coffee hour ครั้งที่ 3 “สานสัมพันธ์ชาวไทย กับชาวต่างประเทศ ”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Coffee hour ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และชาวต่างประเทศ

 

 

Add a comment
 

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง_ ตอน.. อาหารกับการดูแลสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ“Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง” ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลสุขภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนเองในทุกๆวัน อาทิ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนที่ผ่านมา และในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอนนต์ อดิโรจนานนท์ นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพของประเทศไทย – ออสเตรเลีย 

 

Add a comment
 

คณะเทคนิคการแพทย์ จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตลูกน้ำยุง”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข บริษัท เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด และสำนักงานเขตลาดพร้าว จัดงานแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดโครงการ การใช้สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการควบคุมลูกน้ำยุงอย่างยั่งยืน ด้วยพลังเยาวชน “ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตลูกน้ำยุง”

 

Add a comment
 

Coffee hour

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Coffee hour ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเรื่องการศึกษา

 

 

Add a comment
 

Page 8 of 35

«StartPrev12345678910NextEnd»

Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top