English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Other Activities

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

 

Add a comment
 

“จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

 

Add a comment
 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

Add a comment
 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2562

 

Add a comment
 

การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษา

 

Add a comment
 

Page 1 of 35

«StartPrev12345678910NextEnd»

Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top