English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนคลองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนคลองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

 

สัปดาห์สุขภาพ “เทคนิคการแพทย์ มหิดล พบประชาชน”

เมื่อวันที่ 11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2560 Mahidol Clinic คณะเทคนิคการแพทย์ ใส่ใจสุขภาพเพื่อคนที่คุณรัก โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ “เทคนิคการแพทย์มหิดลพบประชาชน” สำหรับเยาวชนและครอบครัว ในชุมชนเมืองเขตหลัก 4

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สัปดาห์สุขภาพ “เทคนิคการแพทย์ มหิดล พบประชาชน”

 

เทคนิคการแพทย์เยี่ยมบ้าน ณ ชุมชนคลองใหม่

หลายคนเลือกที่จะดำรงอยู่ในสังคมด้วยการใช้ชีวิตให้สนุกสนาน และมองว่ามันคือความสุข แต่ใครอีกคนหนึ่งกลับเลือกการทำประโยชน์มากมายเพื่อสังคม .. ซึ่งนับเป็นความตั้งใจดีของสถาบันการศึกษา ที่เห็นประโยชน์ร่วมกันในการนําองค์ความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับชุมชน

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทคนิคการแพทย์เยี่ยมบ้าน ณ ชุมชนคลองใหม่

 
 

หน้า 1 จาก 6

«เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน