English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (Transformative Learning)

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และหัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (Transformative Learning)

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานปีใหม่ พุทธศักราช 2561

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ช่วงเช้า คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานปีใหม่ พุทธศักราช 2561

“ MUMT ผูกพัน ร่วมใจกัน ก้าวทันอนาคต ”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 “ MUMT ผูกพัน ร่วมใจกัน ก้าวทันอนาคต ” ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: “ MUMT ผูกพัน ร่วมใจกัน ก้าวทันอนาคต ”

 

เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลียมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ พร้อมชื่นชมและยินดี ในโอกาสที่คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแข่งขัน งานกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

 

หน้า 2 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน