English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบงาน

There are no translations available.

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวนำเรื่องการทบทวน วิเคราะห์ ระบบงาน ตัวชี้วัดและปัจจัยต่างๆ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบงาน

 

MT GREEN DAY

คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม MT Green Day ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 และสนามหญ้า อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: MT GREEN DAY

MT GREEN DAY 2015

คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน“ MT Green Day” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้า อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: MT GREEN DAY 2015

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” สายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร” หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย บทเรียน: งานวิจัยชนะเลิศ R2R Expo 2014

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” สายสนับสนุน

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ Transformative MT for Uniqueness Excellence and Sustainability

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2557

 

หน้า 6 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน