English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

“สุข..สัญจร”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทำงานเสริมสร้างความสุข"MRT Smart Life"ได้จัดกิจกรรม “สุข..สัญจร”

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: “สุข..สัญจร”

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล“มหิดลเกมส์ 2017”ณ สนามฟุตบอล 1 ศาลายา ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ.. Joong กัน Run

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Joong กัน Run (จูงกันรัน) ส่วนหนึ่งของกิจกรรม การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมวิ่งผลัดโดยแต่ละทีม จะมี 3 คู่ๆ

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ.. Joong กัน Run

 

คณะเทคนิคการแพทย์ “โครงการเสริมสร้างความสุข”

ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านที่ 5 ว่าด้วยการมุ่งสู่สถาบันที่มีชีวิตชีวา โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีผ่านการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านวัตถุปัจจัยภายนอก สถานที่ทำงาน

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ “โครงการเสริมสร้างความสุข”

แนวทางการปฏิบัติตน...เมื่อออกไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ !

ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แนวทางการปฏิบัติตน...เมื่อออกไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ !

 

หน้า 3 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน