English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 56 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดงานวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี คณบดีและผู้แทนจากคณะ สถาบัน ศูนย์ต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดี

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 56 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

 

การฝึกซ้อมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยปี 2556

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทคนิควิธีป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การฝึกซ้อมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยปี 2556

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ โดย หน่วยยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการลงทุน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรครั้งที่ 6 หัวข้อ “การจัดเตรียมแผนและงบประมาณสำหรับกิจกรรมและการดำเนินการของคณะฯ”

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6

 

คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันมหิดลเกมส์ ปี2556

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2556 “มหิดลเกมส์” กีฬายาวิเศษ (EXERCISE IS MEDICINE) และร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันมหิดลเกมส์ ปี2556

 

หน้า 10 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน