English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน จัดกิจกรรมพบแพทย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการตรวจร่างกายประจำปี ให้กับบุคลากรในคณะฯ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์

 

คณะเทคนิคการแพทย์สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน

สภาอาจารย์ฯ ร่วมกับหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน

 

ดูแลสุขภาวะชาวเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี และมีความห่วงใยให้กับบุคลากรในคณะฯ อาจารย์อาวุโส บุคลากร

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ดูแลสุขภาวะชาวเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 56 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดงานวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี คณบดีและผู้แทนจากคณะ สถาบัน ศูนย์ต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดี

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 56 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

 

การฝึกซ้อมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยปี 2556

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทคนิควิธีป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การฝึกซ้อมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยปี 2556

 

หน้า 9 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน