English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (English Chit-Chat) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

 
 

ปลุกพลังบัณฑิตจิตอาสา สืบสานเจตนาลูกมหิดล ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาแบ่งปัน

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ปลุกพลังบัณฑิตจิตอาสา สืบสานเจตนาลูกมหิดล ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

 

พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2561

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2561

 

หน้า 1 จาก 39

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน