English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

โครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมต่อเนื่องๆ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรม " โครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมต่อเนื่องๆ " เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2551 ณ วัดญาณเวศกวัน  ต. บางกระทึก  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมต่อเนื่องๆ

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และประชาชนร่วมกัน สืบสานพระพุทธศาสนาใน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ... ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

 

งานส่งเสด็จ ธ สถิตทิพย์พิมาน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วม "งานส่งเสด็จ ธ สถิตทิพย์พิมาน" สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศกุศลถวาย แด่... ดวงพระวิญญาณพระองค์ท่าน ระหว่างวันที่ 10-*14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: งานส่งเสด็จ ธ สถิตทิพย์พิมาน

โครงการ เวทีเสวนา-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ต่างประเทศ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม "เวทีเสวนา-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกอบรมจากราชอาณาจักรภูฎานและนักศึกษาชาวต่างประเทศของคณะเทคนิคการแพทย์ได้พบปะพูดคุยและทำความรู้จักกับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศาลายา

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการ เวทีเสวนา-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ต่างประเทศ

 

หน้า 41 จาก 43

«เริ่มแรกย้อนกลับ414243ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน