English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโปรโตซัวลำไส้ฉวยโอกาส"

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโปรโตซัวลำไส้ฉวยโอกาส ณ ห้องบรรยาย 304-5 และห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ซึ่งจัดโดยภาควิชาปรสิตวิทยาและงานบริการการศึกษา  

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโปรโตซัวลำไส้ฉวยโอกาส"

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการวางแผนงาน การจัดสร้างแนวทางการบูรณาการ เรื่อง บุหรี่และสารเสพติดเข้าสู่ภารกิจหลักของสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2553 สภาคณบดีสถาบันบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการวางแผนงาน การจัดสร้างแนวทางการบูรณาการ เรื่องบุหรี่และสารเสพติดเข้าสู่ภารกิจหลักของสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์มีความรู้ ความสามารถในการรู้เท่าทันภัยบุหรี่

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการวางแผนงาน การจัดสร้างแนวทางการบูรณาการ เรื่อง บุหรี่และสารเสพติดเข้าสู่ภารกิจหลักของสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

การใช้งานและแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดฝึกอบรม เรื่อง "การใช้งานและแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 315 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 มีนาคม 2553

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การใช้งานและแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการของโปรแกรมป้องกันการละเมิดข้อมูลสิทธิ์ Turnitin

โปรแกรม Turnitin เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้อาจารย์สามารถตรวจสอบผลงานของนักศึกษาว่ามีการอ้างอิงที่ไม่เหมาะสมหรือคัดลอกผลงานผู้อื่นมาหรือไม่ เพิ่มความคล่องตัวในการตรวจผลงานของนักศึกษา หรือ นักศึกษาอาจเรียนรู้และทำงานร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ดีขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับประโยชน์จากการใช้โปรแกรมนี้

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การอบรมเชิงปฏิบัติการของโปรแกรมป้องกันการละเมิดข้อมูลสิทธิ์ Turnitin

การบรรยายพิเศษโดย Laboratory Branch Chief ของหน่วยงาน CDC ในหัวข้อ ‘Global experience as Medical Technologist”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร. รัชนี เชียงสงค์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Laboratory Branch Chief ของหน่วยงาน CDC, Global AIDS Program (GAP) ประเทศ ในการให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ‘Global experience as Medical Technologist” ให้นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้ฟัง ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์   

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การบรรยายพิเศษโดย Laboratory Branch Chief ของหน่วยงาน CDC ในหัวข้อ ‘Global experience as Medical Technologist”

 

หน้า 89 จาก 94

«เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน