English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

ค้นข้อมูลอย่างไรให้ Project เจ๋ง

งานบริการการศึกษา ร่วมกับ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “ค้นข้อมูลอย่างไรให้ Project เจ๋ง” โดย คุณเอมอร พิทยายน ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ค้นข้อมูลอย่างไรให้ Project เจ๋ง

 

เสวนาริมคลอง ครั้งที่ 2

สภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม เสวนาริมคลอง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ กล้าสอน และหัวใจความเป็นครู เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เสวนาริมคลอง ครั้งที่ 2

การใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการข้อมูลทางจุลชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการข้อมูลทางจุลชีววิทยา รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการข้อมูลทางจุลชีววิทยา

 

เทคนิคและวิธีสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

การบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม โดย... รศ.ดร. วิมล  ชอบชื่นชมผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทคนิคและวิธีสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

เสวนาริมคลอง ครั้งที่ 1

สภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัด เสวนาริมคลอง ครั้งที่ 1  เรื่อง ความสุขในการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2552  ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

 

 

Add a comment
 

หน้า 88 จาก 90

«เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน