English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

ตลาดนัด..! ..แลกเปลี่ยนความรู้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ 15 คณะวิชาจาก 15 สถาบัน ที่เป็นคณะวิชานำร่องใน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการนี้คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นคณะวิชานำร่องของมหาวิทยาลัยมหิดล 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตลาดนัด..! ..แลกเปลี่ยนความรู้

 

เอกสาร EdPEx จากสกอ.

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ เป็น 1 ใน 15 คณะนำร่อง ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เอกสาร EdPEx จากสกอ.

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการตรวจวินิจฉัยพยาธิโปรโตซัวในลำไส้ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการตรวจวินิจฉัยพยาธิโปรโตซัวในลำไส้ รุ่นที่ 4 ณ ห้องบรรยาย 304-5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา  

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการตรวจวินิจฉัยพยาธิโปรโตซัวในลำไส้ รุ่นที่ 4

 

บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ชันสูตร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ศ.ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ชันสูตร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ Interlaboratory comparison

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพการทำ Interlaboratory comparison ของการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการวิเคราะห์โครโมโซมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเซลล์พันธุศาสตร์   

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ Interlaboratory comparison

 

หน้า 88 จาก 95

«เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน