English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ชันสูตร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ศ.ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ชันสูตร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ Interlaboratory comparison

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพการทำ Interlaboratory comparison ของการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการวิเคราะห์โครโมโซมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเซลล์พันธุศาสตร์   

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ Interlaboratory comparison

คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ค้นหาตัวตน กำหนดถนนสู่อนาคต”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล ได้ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “ค้นหาตัวตน กำหนดถนนสู่อนาคต” ซึ่งเป็นโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบ Day Camp โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล มาม่า และ เนชั่นกรุ๊ป

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ค้นหาตัวตน กำหนดถนนสู่อนาคต”

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนด้วย E-Learning สำหรับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์”

ในปัจจุบันการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายในระดับสถาบันอุดมศึกษา กำลังได้รับความนิยมและมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งสื่อการสอนดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้ให้นักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้คณะเทคนิคการแพทย์จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนด้วย E-Learning สำหรับคณาจารย์”  

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนด้วย E-Learning สำหรับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "Computational Science in Biomedicine"

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada; ATPAC) ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “Computational Science in Biomedicine” ขึ้น ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2553 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ศาลายา   

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "Computational Science in Biomedicine"

 

หน้า 87 จาก 94

«เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน