English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหาร

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 61 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 โดยในปีนี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในงานน้อง ๆ ได้พบกิจกรรมในฐานต่าง ๆ

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย MOOCS ให้ประสบความสำเร็จ”

เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย MOOCS ให้ประสบความสำเร็จ”

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย MOOCS ให้ประสบความสำเร็จ”

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 2

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2

 

หน้า 6 จาก 90

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน