English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย เป็นประธาน

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจสอดคล้องในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง แก่บุคลากร

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนนักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 2 และกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนนักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 2 และกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้ฝึกสอน และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 คณะผู้อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา (PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) รุ่นที่ 2

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้ฝึกสอน และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2

 

หน้า 3 จาก 90

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน