English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
71 ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวขนิษฐา ศรีนวล
72 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านปี 2553
73 ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวนัดดา สุธรรมมิกร
74 ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
75 ประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือจากบัณฑิตและผู้ปกครองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
76 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2553
77 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม"
78 กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
79 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ และ หัวใจบริการ ครั้งที่ 3
80 การอบรม "สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา"

หน้า 8 จาก 13

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน