English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 การแสดงผลงานของ นศ. เทคนิคการแพทย์ เรื่อง การเผยแพร่ทางไวรัส...สู่สาธารณะ ในงาน Salaya Green Fest.
62 รายชื่อผู้ที่ได้เป็นสมาชิกสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป และประเภทผู้แทนภาควิชา
63 ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กรอกแบบสอบถามของผู้อ่าน "จุลสารคณะเทคนิคการแพทย์”
64 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนสถาบันชั้นนำมุ่งพัฒนาเพื่อสังคม"
65 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่องานบริการวิชาชีพ
66 การจัดอันดับบทความวิจัยยอดนิยม Top 25 ของวารสาร European Journal of Medicinal Chemistry
67 ขอแสดงความยินดี แด่ นายทรงพล แสงชัยวิรัช
68 ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาววัลลภา รูปสูง ที่ได้รับรางวัล First Prize Best Poster Presentation
69 การพัฒนาบทเรียนด้วย E-Learning สำหรับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
70 ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.กนกวรรณ และ ผศ.ดร.วิจิตร

หน้า 7 จาก 13

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน