English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน JOB FAIR ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน JOB FAIR ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษา โดยในช่วงเช้าคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณทัตเทพ เปรมศรี เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้มาแนะนำ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวในการเข้ารับสมัครงาน รวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์และการเขียน RESUME ” เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และการสมัครงานเพื่อให้ได้งาน ในการนี้มีบริษัท โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมออกบูท รับสมัครงานให้กับนักศึกษาด้วย ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน