English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561

          เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 61 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 โดยในปีนี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในงานน้อง ๆ ได้พบกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ที่พี่ ๆ นักศึกษาได้ตระเตรียมการเพื่อต้อนรับน้องๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรม กับพี่ๆๆนักศึกษา ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค ที่คอยดูแล และตอบข้อสงสัย โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมคณะได้มาเยี่ยมชมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top