English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Other Activities

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 6

กิจกรรมขวดแลกไข่ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รอคอย เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 6

 

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมลงนาม

 

Add a comment

Read more: กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุงตอนอาหารกับการดูแลสุขภาพ “โรคเบาหวาน ภัยแฝงของความอ้วน”

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ “Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง” ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลสุขภาพ

 

 

Add a comment

Read more: Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุงตอนอาหารกับการดูแลสุขภาพ “โรคเบาหวาน ภัยแฝงของความอ้วน”

 

Coffee hour ครั้งที่ 3 “สานสัมพันธ์ชาวไทย กับชาวต่างประเทศ ”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Coffee hour ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และชาวต่างประเทศ

 

 

Add a comment

Read more: Coffee hour ครั้งที่ 3 “สานสัมพันธ์ชาวไทย กับชาวต่างประเทศ ”

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง_ ตอน.. อาหารกับการดูแลสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ“Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง” ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลสุขภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนเองในทุกๆวัน อาทิ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนที่ผ่านมา และในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอนนต์ อดิโรจนานนท์ นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพของประเทศไทย – ออสเตรเลีย 

 

Add a comment

Read more: Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง_ ตอน.. อาหารกับการดูแลสุขภาพ”

 

Page 5 of 32

«StartPrev12345678910NextEnd»

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top