English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Image 1 Caption
 • Image 2 Caption
 • Image 3 Caption
 • Image 4 Caption
 • Image 5 Caption

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบรรยาย หัวข้อ “lon-formation and ionization technique and related topics Guide-line”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลันมหิดล จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “lon-formation and ionization technique and related topics Guide-line”

 

 

Add a comment
 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ Mrs. Marie-Pierre Confort และ Mr. Wilhelm Furmon จากประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย ศาสตรจารยเกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และคณาจารย์

 

 

Add a comment
 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ อ.ดร. ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบ

 

 

Add a comment
 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

 

 

Add a comment
 

มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

"ต่างคนต่างหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคน จะต้องมีความรู้ถึงงานผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

Add a comment
 

ภาควิชารังสีเทคนิค ประชุมหารือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมหารือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางวิทยาการ ความต้องการของสังคม/ชุมชน ประเทศ

 

 

Add a comment
 

  

 1. Sanongkiet S, Ponnikorn S, Udomsangpetch R, Tungpradabkul S. Burkholderia pseudomallei rpoS mediates iNOS suppression in human hepatocyte (HC04) cells. FEMS Microbiology Letters. 2016;363(15):fnw161 
 2. Jiang L, Changsom D, Lerdsamran H, Wiriyarat W, Masamae W, Noisumdaeng P, Jongkaewwattana A, Puthavathana P. Immunobiological properties of influenza A (H7N9) hemagglutinin and neuraminidase proteins. Archives of Virology. 2016;In press 
 3. Ngrenngarmlert W, Sukkanon C, Yaicharoen R, Chareonviriyaphap T. Physical influence on larvicidal and pupicidal activity of the silicone-based monomolecular film. Acta Tropica. 2016;162:239-44 
 4. Thipcharoen S, Shoombuatong W, Somhom S, Sukhahuta R, Chaijaruwanich J. Constructing Biological Knowledge Base using Named Entities Recognition and Term Collocation. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE. 2016;43(3):661-71 
 5. Li H, Anuwongcharoen N, Malik A.A, Prachayasittikul V, Wikberg J.E.S, Nantasenamat C. Roles of D-Amino Acids on the Bioactivity of Host Defense Peptides. International Journal of Molecular Sciences. 2016;DOI  10.3390/ijms17071023 
 6. Phopin K, Wanwimolruk S, Prachayasittikul V. Food safety in Thailand. 3: Pesticide residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits. Journal of the Science of food and Agriculture. 2016;In press 
 7. Chaichana A, Tocharoenchai C. Development of a software tool for an internal dosimetry using MIRD method. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012056 
 8. Masunun P, Tangboonduangjit P, Dumrongkijudom N. Comparison of build-up region doses in oblique tangential 6 MV photon beams calculated by AAA and CCC algorithms in breast Rando phantom. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012022 
 9. Jongkreangkrai C, Vichianin Y, Tocharoenchai C, Arimura H. Computer-aided classification of Alzheimer’s disease based on support vector machine with combination of cerebral image features in MRI. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012022 
 10. Bura W, Tangboonduangjit P, Damrongkijudom N. Comparison of vidar dosimetry advantage pro and epson perfection V700 scanner in densitometry of radiochomic EBT2 film in measurement of high dose gradient. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012018 
 11. Kanphet J, Suriyapee S, Dumrongkijudom N, Sanghangthum T, Kumkhwao J, Wisetrintong M. The systematic and random errors determination using realtime 3D surface tracking system in breast cancer. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/694/1/012005
 12. Simeon S, Supjuth O, Laphins M, Nabu S, Anuwongcharoen N, Prachayasittikul V, Wikberg J.E.S, Nantasenamat C. Origin of aromatase inhibitory activity via proteochemometric modeling. Peer J. 2016;DOI 0.7717/peerj.1979
 13. Huyen N.T.B, Prachayasittikul V, Chan-On W. Anoikis-resistant cholangiocarcinoma cells display aggressive characteristics and increase STAT3 activation. Journal of Hepato-Billiary-Pancreatic Sciences. 2016;In press
 14. Pingaew R, Prachayasittikul V, Mandi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and molecular docking of 1,2,3-triazole-based sulfonamides as aromatase inhibitors. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2015;23:3472-80 
 15. Wiboonchutikul S, Manosuthi W , Likanonsakul S, Sangsajja C , Kongsanan P, Nitiyanontakij R,  Thientong V, Lerdsamran H ,Puthavathana P. Lack of transmission among healthcare workers in contact with a case of Middle East respiratory syndrome coronavirus infection in Thailand. Antimicrobial Resistance and Infection Control. 2016;DOI  10.1186/s13756-016-0120-9 
 16. Suwanjang W, Abramov A.Y., Charngkaew K, Govitrapong P, Chetsawang B. Melatonin prevents cytosolic calcium overload, mitochondrial damage and cell death due to toxically high doses of dexamethasone-induced oxidative stress in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Neurochemistry International. 2016;97:34-41 
 17. Wongkidakarn S, McHenry AM, Sattabongkot J, Adams JH, Chootong P. Strain-Transcending Inhibitory Antibodies against Homologous and Heterologous Strains of Duffy Binding Protein region II. PLoS ONE. 2016;DOI 10.1371/0154577
 18. Boonpangrak S, Lalitmanat S, Suwanwong Y, Prachayasittikul S, Prachayasittikul V. Analysis of Ascorbic Acid and Isoascorbic Acid in Orange and Guava Fruit Juices Distributed in Thailand by LC-IT-MS/MS. Food Analytical Methods. 2016;9(6):1616-26
 19. Ruangrung K, Suptawiwat O, Maneechotesuwan K, Boonarkart C, Chakritbudsabong W, Assawabhumi J, Bhattarakosol P, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Wiriyarat W, Jongkaewwattana A, Auewarakul P. Neuraminidase Activity and Resistance of 2009 Pandemic H1N1 Influenza Virus to Antiviral Activity in Bronchoalveolar Fluid. Journal of Virology. 2016;90(9):4637-46
 20. Seenprachawong K, Nuchnoi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul V, Supokawej A. Computational identification of miRNAs that modulate the differentiation of mesenchymal stem cells to osteoblasts. Peer J. 2016;DOI 10.7717/peerj.1976
 21. Anuwongcharoen N, Shoombuatong W, Tantimongcolwat T, Prachayasittikul V, Nantasenamat C. Exploring the chemical space of influenza neuraminidase inhibitors. Peer J. 2016;DOI 10.7717/peerj.1958
 22. Kamprom W, Kheolamai P, U-Pratya Y, Supokawej A, Wattanapanitch M, Laowtammathron C, Roytrakul S, Issaragrisil S. Effects of mesenchymal stem cell-derived cytokines on the functional properties of endothelial progenitor cells. European Journal of Cell Biology. 2016;95(3-5):153-63
 23. Changsom D, Lerdsamran H, Wiriyarat W, Chakritbudsabong W, Siridechadilok B, Prasertsopon J, Noisumdaeng P, Masamae W, Puthavathana P. Influenza neuraminidase subtype N1: Immunobiological properties and functional assays for specific antibody response. PLoS ONE. 2016;11(4):e0153183
 24. Chaiyo S, Apiluk A, Siangproh W, Chailapakul O. High sensitivity and specificity simultaneous determination of lead, cadmium and copper using μpAD with dual electrochemical and colorimetric detection. Sensors and Actuators, B : Chemical. 2016;233:540-9
 25. Kitidee K, Khamaikawin w, Thongkum w, Tawon Y, Cressey T.R, JevprasesphantR, Kasinrerk w. Expedient screening for HIV-1 protease inhibitors using a simplified immunochromatographic assay. Journal of Chromatography B. 2016;In press
 26. Cherdtrakulkiat R, Boonpangrak S, Sinthupoom N, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Derivatives (halogen,nitroandamino) of 8-hydroxyquinoline with highly potent antimicrobial and antioxidant activities. Biochemistry andBiophysics Reports. 2016;6:135-141
 27. Olivera G.C., Ren X, Vodnala S.K., Lu J, Coppo L, Leepiyasakulchai C, Holmgren A, Kristensson K, Rottenberg M.E. Nitric Oxide Protects against Infection-Induced Neuroinflammation by Preserving the stability of the Blood-Brain Barrier. PLOS Pathogens. 2016;DOI 10.1371/1005442
 28. Maahittikul A, Kittichathanakul T, To-Im J, Nacapunchai D. Knowledge, Behavior, and Free-Living Amoebae Contamination of Cosmetic Contact Lens Among University Wearers in Thailand: A Cross-Sectional Study. Eye and Contact Lens. 2016;In press
 29. Phelfong J, Supokawej A, Wattanapanitch M, Kheolamai P, U-pratya Y, Issaragrisil S. Cell type of origin influences iPSC generation and differrntiation to cells of The hematoendothelial lineage. Cell and Tissue Research. 2016;In press
 30. Euanorasetr J, Junhom M, Tantimavanich S, Vorasin O, Munyoo B, Tuchinda P, Panbangred W. Halogenated benzoate derivatives of altholactone with improved anti-fungal activity. Journal of Asian Natural Products Research. 2015;In press
 31. Jansaento W, Jangpatarapongsa K, Polpanich D, Wonglumsom W. Detection of Campylobacter DNA using magnetic nanoparticles coupled with PCR and a colorimetric end-point system. Food Science and Biotechnology. 2016;25(1):193-8
 32. Prachayasittikul V, Prachayasittikul V. P-Glycoprotein Transporter in Drug Development.  EXCLI JOURNAL. 2016;15:113-8
 33. Phopin K, Sinthupoom N, Treeratanapiboon L, Kunwittaya S, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. AntImalarial and AntImicrobial Activities of 8-Aminoquinoline-Uracils Metal Complexes. EXCLI JOURNAL. 2016;15:144-52 
 34. Rutardottir S, Karnaukhova E, Nantasenamat C, Songtawee N, Prachayasittikul V, Rajabi M, Rosenlof L.W, Alayash A.I., Akerstrom B. Structural and biochemical characterization of two heme binding sites on α1-microglobulin using site directed mutagenesis and molecular simulation. Biochimica et Biophysica Acta-Proteins and Proteomics. 2016;1864:29-41
 35. Simeon S, Moller R, Almgren D, Li H, Phanus-umporn C, Prachayasittikul V, Bulow L, Nantasenamat C. Unraveling the origin of splice switching activity of hemoglobin β-globin gene modulators via QSAR modeling. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2016;151:51-60
 36. Miriyala S, Thippakorn C, Chaiswing L, Xu Y, Noel T, Tovmasyan A, Batinic-Haberle I, Vandar Kooi C.W, Chi W, Latif A.A, Panchatcharam M, Prachayasittikul V, Allan Butterfield D, Vore M, Moscow J, Clair D.K.St. Novel role of 4-hydroxy-2-nonenal in AIFm2-mediated mitochondrial stress signaling. Free Radical Biology and Medicine. 2016;91:68-80
 37. Kaikaew A, Promptmas C, Angsuthanasombat C. Importance of Thr328 and Thr369 for functional maintenance of two receptor-binding b-hairpins of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin: Implications for synergistic interactions with Cyt2Aa2. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2016;469(3):698-703
 38. Thamlikitkul V, Tiengrim S, Seenama C. Comparative in vitro activity of minocycline and selected antibiotics against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii from Thailand. International Journal of Antimicrobial Agents. 2016;47(1):101-6
 39. Luangwattananun P, Yainoy S, Eiamphungporn W, Songtawee N, Bulow L, Ayudhya C.I.N., Prachayasittikul V. Engineering of a novel tri-functional enzyme with MnSOD, catalase and cell-permeable activities. International Journal of Biological Macromolecules. 2016;85:451-9
 40. Shoombuatong W, Nabu S, Simeon S, Prachayasittikul V, Lapins M, Wikberg J.E.S., Nantasenamat C. Extending proteochemometric modeling for unraveling the sorption behavior of compound–soil interaction. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2016;151:219-27
 41. Kamprom W, Kheolamai P, U-Pratya Y, Supokawej A, Wattanapanitch M, Laowtammathron C, Roytrakul S, Issaragrisil S. Endothelial Progenitor Cell Migration-Enhancing Factors in the Secretome of Placental-Derived Mesenchymal Stem Cells. Stem Cells International. 2016;DOI 10.1155/2514326
 42. Nakamura S, Kwong A, Kim SW, Iau P, Patmasiriwat P, Dofitas R, Aryandono T, Hu Z, Huang CS, Ginsburgh O, Rashid MU, Sarin R, Teo SH. Current Status of the Management of Hereditary Breast and Ovarian Cancer in Asia: First Report by the Asian BRCA Consortium. Public Health Genomics. 2016;19(1):53-60
 43. Changrob S, Wang B, Han J-H, Lee S-K, Nyunt MH, Lim CS, Tsuboi T, Chootong P, Han E-T. Naturally-Acquired Immune Response against Plasmodium vivax Rhoptry-Associated Membrane Antigen. PLOS One. 2016;DOI 10.1371/.0148723
 44. Suangtamai T, Tanyong D.I. Diallyl disulfide induces apoptosis and autophagy via mTOR pathway in myeloid leukemic cell line. Tumor Biology. 2016;In press
 45. Kongpetch S, Puapairoj A, Ong C.K, Senggunprai L, Prawan A, Kukongviriyapan U, Chan-On W, Siew E.Y, Khuntikeo N, TehB.T, Kukongviriyapan V. Haem oxygenase 1 expression is associated with prognosis in cholangiocarcinoma patients and with drug sensitivity in xenografted mice. Cell Proliferation. 2016;49(1):90-1011.
 46.  

 

More

Congratulations

ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


Search

MT Job


 ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี >>อ่านต่อ


 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา>>อ่านต่อ


          
              MUMT-QR Code

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top